hoaitx hoaitx

2COFFEE.DEV 2COFFEE.DEV

Made with & @hoaitx

"Một anh Dev, kể chuyện bằng cách viết ✍️ và làm sản phẩm 👨‍💻"

Bài viết mới nhất

 • Tản mạn về hai mô hình phát triển phần mềm là Waterfall và Agile
  • other

  Tản mạn về hai mô hình phát triển phần mềm là Waterfall và Agile

 • Một bài viết chi tiết hơn về Serverless
  • serverless
  • other

  Một bài viết chi tiết hơn về Serverless

 • ChatGPT API cùng những vấn đề mới trong cuộc chiến với dịch thuật
  • chatgpt

  ChatGPT API cùng những vấn đề mới trong cuộc chiến với dịch thuật

 • Một số quy tắc thiết kế API
  • api
  • design pattern

  Một số quy tắc thiết kế API

 • Promise, cách sử dụng và một vài lưu ý!
  • promise
  • javascript
  • node.js

  Promise, cách sử dụng và một vài lưu ý!

 • Series Quản trị server cơ bản - Khái niệm cơ bản
  • server

  Series Quản trị server cơ bản - Khái niệm cơ bản