hoaitx hoaitx

2COFFEE.DEV 2COFFEE.DEV

Made with & @hoaitx

"Một anh Dev, kể chuyện bằng cách viết ✍️ và làm sản phẩm 👨‍💻"

javascript
node.js
npm
docker

Bài viết mới nhất

 • Thêm một công cụ "Tunnel Locally" - Đưa máy chủ cục bộ lên Internet
  • tunnel
  • tools

  Thêm một công cụ "Tunnel Locally" - Đưa máy chủ cục bộ lên Internet

 • Sử dụng miễn phí mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tương thích ChatGPT API
  • chatgpt
  • llm
  • ollama

  Sử dụng miễn phí mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tương thích ChatGPT API

 • 1 tháng học Rust - Xử lý lỗi
  • rust

  1 tháng học Rust - Xử lý lỗi

 • Tất tần tật về OpenNotas - Nó là gì?
  • opennotas
  • notas
  • notes
  • other

  Tất tần tật về OpenNotas - Nó là gì?

 • Một tách cà phê mỗi ngày - Developer chơi Espresso như thế nào?
  • coffee
  • espresso

  Một tách cà phê mỗi ngày - Developer chơi Espresso như thế nào?

 • Nhật ký làm Notas - Sẵn sàng Launching!
  • notas
  • notes
  • other

  Nhật ký làm Notas - Sẵn sàng Launching!